Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består p.t. af seks jurister, som er udpeget af Samrådets plenum. Indtil dato er dette sket ad hoc, når et medlem af forretningsudvalget er trådt ud. Der har ikke været tradition for årlige valghandlinger på grund af udvalgets karakter af ekspertudvalg snarere end politisk udvalg.

Juristerne i forretningsudvalget er alle tilknyttet en medlemsorganisation enten som ansat i organisationen eller som fast repræsentant for denne i Samrådets regi. Det tilstræbes, at de seks medlemmer af forretningsudvalget dækker et repræsentativt udsnit af den kreds, der deltager i Samrådets arbejde.

Forretningsudvalgets primære rolle i forhold til plenum er

At sikre et højt informationsniveau hos alle om ophavsretlige tiltag, afgørelser og problemer i ind- og udland.
At uddrage summen af kardemommen i diverse komplicerede EU direktiver, traktatudkast, lovforslag og problemstillinger i øvrigt og med henblik på at forelægge dette for plenum og dermed spare medlemsorganisationerne for selv at købe sig til ekspertisen
At forberede høringssvar og udtalelser, som forelægges for alle Samrådets organisationer til drøftelse. Der afgives ikke svar, der ikke er konsensus om, medmindre det sker med samtykke fra den/de dissentierende.
At forberede Samrådets møder, af hvilke der holdes en 6-7 om året. Forretningsudvalget mødes typisk to gange før hvert møde.

Samrådets forretningsudvalg består af:

Jakob Hüttel, Chef for Jura og International, Koda

Morten Madsen, Chefjurist, Dansk Musiker Forbund

Anna-Katrine Olsen, Sekretariatschef, Dansk Skuespillerforbund

Sandra Anne Piras, Sekretaiatschef, Danske Filminstruktører

Christina Bergholdt Knudsen, Chefjurist, Danske Dramatikere